Strona główna
W obiektywie
Caritas Parafialny Zespół
- O nas
- Wyjazd dzieci do Torunia
- Sprawozdanie 2013 r.
- Sprawozdanie 2014 r.
- Sprawozdanie 2015 r.
- Sprawozdanie 2016 r.
Ministranci
Nabożeństwa
Biuro parafialne
Budowa
Nasz Patron
Cmentarz - Regulamin
Modlitwy
Światowy Dzień Młodzieży w Parafii
Komunikaty Kurialne
Ogłoszenia duszpasterskie
Z prasy
Nie do wiary
Sprawozdanie 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2016

 
                Parafialny Zespół Caritas w Koleczkowie prowadził działalność charytatywną. Pomocą objął 30 dzieci 17 rodzin. Są to rodziny wielodzietne, ubogie, pokrzywdzone przez los oraz z problemem alkoholowym.
                W Niedzielę Palmową po każdej mszy św. sprzedawane były  bukiety z palm, baranki z własnego wypieku oraz świece - paschałki. Cały dochód został przeznaczony na zakup słodyczy do paczek świątecznych dla 30 dzieci, zaś dochód ze Skarbonek Jałmużny Wielkopostnej - na działalność charytatywną PZC.
                Zespół współpracował z Urzędem Gminy Szemud i Gminnym Ośrodkiem PomocySpołecznej. Kilka osób otrzymało pomoc materialną. Dzięki dotacji finansowej z Gminy 26 dzieci wyjechało na Festyn z okazji Dnia Dziecka - Rejs statkiem po Zatoce Gdańskiej, zwiedzanie Muzeum Marynarki Wojennej i Oceanarium w Gdyni. 10 dzieci skorzystało z wypoczynku letniego w Warzenku.
                13 rodzin naszej parafii włączyło się w akcję "Tornister pełen uśmiechów". 15 dzieci otrzymało kompletnie wyposażony przyborami szkolnymi plecak.
                Dzięki akcji "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom " - ze  sprzedaży świec wigilijnych oraz hojności sponsorów firmy Dragon 31 dzieci otrzymało specjalne plecaki ze słodyczami na Święta Bożego Narodzenia.
                W akcję "Tutka Miłosierdzia" włączyło się 26 rodzin naszej parafii. Wypełnione żywnością torby trafiły do 28 nabardziej potrzebujących rodzin.
               Serdecznie dziękujemy wszystkim tym parafianom i  darczyńcom, którzy okazali wielkie serce w niesieniu pomocy dzieciom i ubogim rodzinom. Niech Bóg Wam błogosławi i obdarza potrzebnymi łaskami.
 
 
 
                                                                                                                       Zarząd PZC

Powered by Agencja VSP