Strona główna
W obiektywie
Caritas Parafialny Zespół
- O nas
- Wyjazd dzieci do Torunia
- Sprawozdanie 2013 r.
- Sprawozdanie 2014 r.
- Sprawozdanie 2015 r.
- Sprawozdanie 2016 r.
Ministranci
Nabożeństwa
Biuro parafialne
Budowa
Nasz Patron
Cmentarz - Regulamin
Modlitwy
Światowy Dzień Młodzieży w Parafii
Komunikaty Kurialne
Ogłoszenia duszpasterskie
Z prasy
Nie do wiary
Sprawozdanie 2015 r

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS  ZA 2015 r
                                               

Parafialny Zespół Caritas w Koleczkowie prowadzi działalność charytatywną. Pomocą obejmuje 30 dzieci z 21 rodzin. Są to rodziny wielodzietne, ubogie, pokrzywdzone przez los, a także takie, w których występuje problem alkoholowy. 

W roku 2015 w Niedzielę Palmowa po każdej mszy sprzedawane były bukiety z palm. Dochód ze sprzedaży przeznaczony został na paczki świąteczne w okresie Wielkanocy. Obdarowanych zostało 28 dzieci.
Dochód ze Skarbonek Jałmużny Wielkopostnej został przeznaczony na działalność charytatywną Parafialnego Zespołu Caritas.

Parafialny Zespół Caritas współpracuje z Urzędem Gminy Szemud i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szemudzie. Dzięki ich wsparciu klika osób samotnych, pokrzywdzonych przez los otrzymało pomoc. Dzięki dotacji finansowej z Urzędu Gminy 36 dzieci pojechało na Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka do Torunia. Zwiedziły również miasto Mikołaja Kopernika. W okresie letnim 10 dzieci pojechało na kolonie do Ośrodka Wypoczynkowego Caritas w Warzenku.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się akcja „Tornister pełen uśmiechów”. 14 rodzin naszej parafii włączyło się w tą akcję. 17 dzieci otrzymało kompletne wyprawki szkolne. PZC każdej rodzinie oddzielnie złożył Podziękowanie za okazane serce i zrozumienie potrzeby niesienia pomocy dzieciom z ubogich rodzin.

W grudniu rozprowadzane były świece wigilijne. Z akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom zostały zakupione słodycze do paczek świątecznych. Obdarowanych zostało 28 dzieci. Ruszyła też akcja „Tutka Miłosierdzia”. Dzięki prywatnym sponsorom oraz osobom chętnym PZC wydał 45 toreb z żywnością. Trafiły one do 28 rodzin naszej parafii. 

Wszystkim darczyńcom Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne Podziękowanie za szlachetny gest, za wrażliwość serca  i miłość do drugiego człowieka.

                                                                                                        Zarząd PZC

Powered by Agencja VSP